Taabeer

 

  1. 1-takoreezy-taabeer 8:57
  2. 2-Da-stargo-toora-taabeer 4:22
  3. 3-Daa-zra-taabeer 7:18
  4. 4-Yao-Moor-Da-taabeer 8:33
  5. 5-TAABEER-taabeer 5:52
  6. 6-Na-la-iqraraghazal-taabeer 9:37
  7. 7-leewanay-shpa-taabeer 5:41
  8. 8-kaly-dyAttan-taabeer 6:25
  9. 9-Taa-na-wey-taabeer 6:27